Kdo je kdo v “psýché” oborech?

Tereza Jandová

Tereza Jandová

04.01.2024 2 min čtení

Kdo je kdo v “psýché” oborech?

Slovo „psyché“ je ze staré řečtiny a znamená duše nebo mysl. V moderním světě máme celou řadu oborů, které se studiem „psyché“ zabývají – psychiatrie, psychologie, psychoterapie... Zní to podobně a taky se to často zaměňuje. Mezi jednotlivými obory a povoláními jsou ale zásadní rozdíly. Následující text ti tyto profese blíže vysvětlí.

Psycholog
Psycholog je odborník v oblasti lidského chování, myšlení a emocí, který má dokončené bakalářské a magisterské studium oboru psychologie. Ne každý psycholog pracuje v oblasti péče o duševní zdraví, někteří se věnují výzkumu nebo třeba vzdělávání. Psychologové pracují v různých typech zařízení – zdravotnictví, pedadogicko-psychologických poradnách nebo třeba vězeňství.

Klinický psycholog
Po absolvování studia psychologie je možné nastoupit do atestační přípravy a dalších minimálně pět let se připravovat pod odborným vedením na samostatnou práci ve zdravotnictví. Klinický psycholog se věnuje psychodiagnostice, používá psychologické testy a podílí se na léčbě duševních poruch.

Psychiatr
Psychiatr je lékař. Vystudoval medicínu a jako svou specializaci si zvolil psychiatrii, tedy diagnostiku a léčbu duševních onemocnění. Jeho úkolem je sledovat symptomy nemoci a koordinovat její léčbu. Oproti ostatním odborníkům může předepisovat léky, jako jsou například antidepresiva. Někteří psychiatři se kromě toho věnují i psychoterapii, není to ale pravidlem a často mají v ordinaci na pacienta jen omezený čas.

Psychoterapeut
Psychoterapeut je někdo, kdo nejprve vystudoval magisterský stupeň psychosociálního nebo medicínského oboru a následně absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik. Co z toho vyplývá? Psychoterapeut může být původně lékař, psycholog, antropolog nebo třeba sociální pracovník, který se rozhodnul věnovat se psychoterapii a má pro to dostatečné navazující vzdělání a zkušenosti. Psychoterapie je léčba slovem. Slouží ke zlepšování psychického zdraví, zdravému náhledu na sebe sama a sebepřijetí, jednoduše pro to, abychom mohli žít v rovnováze sami se sebou i s okolím. S psychoterapeuty se můžeš setkat v rámci Shifto.

Terapeut
Profese terapeuta není nikde oficiálně pevně zakotvena. V rámci služby Shifto ale mají všichni terapeuti alespoň bakalářské vzdělání v některém z relevantních oborů a dokončený nebo započatý psychoterapeutický výcvik. Pro terapie jsou tedy plně kvalifikováni. Jejich vzdělání je ověřováno a uvedeno v medailoncích. Psychoterapie se od terapie neliší kvalitou, ale jen tím, kdo je dělá – zda terapeut nebo psychoterapeut. Může to znít složitě, ale nemusíš z toho mít obavy, nabízená pomoc a podpora rámci Shifto je vždy profesionální.


*Upozorňujeme, že článek je napsán v mužském rodě z důvodu stylistické volby a nikoli s úmyslem diskriminovat nebo vylučovat jakoukoli pohlavní identitu. Cílem je zajistit jasný a soudržný styl psaní, respektující všechny čtenáře bez ohledu na jejich pohlaví.

SHIFTO poradna

Tereza Jandová

Tereza Jandová