Terapie

Rodinná a párová

Rodinná nebo párová terapie pracuje s celým rodinným systémem, jehož jsi součástí. Tato forma terapie je vhodná, když se potíže výrazněji projevují u některého z členů (například v podobě duševního onemocnění) nebo prochází náročnou situací (například rozvodem). Cílem rodinné/párové terapie je vytvořit bezpečné místo, kde mohou jednotliví členové sdílet svoje pocity a myšlenky a společně hledat řešení. Terapeut zůstává po celou dobu terapie nestranný. V případě zájmu je možné rodinnou terapii kombinovat s individuální terapii.

Často kladené dotazy

Přečti si odpovědi na nejčastější dotazy o Shiftu a o terapii.

Stále máš otázky?