Když, tak s rozumem! aneb psychoaktivní látky na letních festivalech

Tereza Jandová

Tereza Jandová

26.06.2024 4 min čtení

Jak brát psychoaktivní látky na festivalu? Ideálně vůbec. Ze zkušenosti ale víme, že se to děje. A pro takové případy přinášíme tento článek.

Proč se o tom vůbec bavíme?

Podle dat z posledních let je užívání drog mezi mladými lidmi velmi časté. Dle průzkumu EMCDDA z roku 2023 má nějakou zkušenost s drogami 30 % mladých ve věku 18-25 let. Podle Global Drug Survey z roku 2019 se k užívání nelegálních návykových látek na festivalu přiznává až 62 % účastníků. Mluvit o tom, jak minimalizovat rizika, která jsou s užíváním těchto látek spojena, je tedy naprosto zásadní.

Nejčastější potenciální rizika:

1. Poškození zdraví (fyzického a/nebo psychického).

Potenciálních zdravotních rizik spojených s užíváním návykových látek je celá řada. Mezi ty nejčastější se řadí například dehydratace, přehřátí organismu nebo srdeční selhání. Ty psychické jsou pak panické ataky, toxické psychózy nebo tzv. bad trip, tedy nepříjemný zážitek, při kterém může dotyčný zažívat intenzivní pocity strachu, úzkosti, dezorientace, flashbacky traumat z minulosti nebo třeba pocit opouštění vlastního těla. Bad trip po vystřízlivění odezní, jeho dozvuky se ale s uživatelem mohou táhnout ještě dlouho.

2. Neznámé složení.

Nelegální návykové látky nepodléhají žádné kontrole a testování. Je obtížné zjistit, co člověk užívá. Rizika jsou pak tak široká, jak jenom jsou široké vedlejší účinky všech možných chemikálií, které se v droze mohou vyskytnout.

3. Právní důsledky.

Zacházet s drogami je problematické, je nezákonné je koupit, držet, podat, prodat… Následky pak mohou být různé a vést až k trestnímu stíhání a odnětí svobody.

4. Závislost.

Pravidelné užívání návykových látek může vést k závislosti. Závislost má pak sama spoustu negativních důsledků na celý náš život tak, jak ho známe. Je proto potřeba být skutečně opatrný.

Jak minimalizovat rizika

Neodradil tě předchozí výčet? Pokud se i přes všechny možné důsledky rozhodneš v létě nebo kdykoliv jindy pro užívání drog, je dobré vědět, jak tyto důsledky co nejvíce minimalizovat.

1. Informuj se.

Před tím, než něco užiješ, přečti si o tom. A ne jenom anekdotické zkušenosti pár kamarádů nebo uživatelů diskuzních fór, ale skutečně relevantní zdroje – články a studie. Zaměř se na správné dávkování, možná rizika, kontraindikace a interakce s jinými látkami včetně léků.

2. Testuj.

Používej testovací kity, které zjišťují čistotu látky. Pomohou ti ověřit, zda skutečně užíváš to, co si myslíš a předejít tak případné spoustě nepříjemností včetně otravy nebo předávkování.

3. Pij a jez.

Některé drogy mohou zvyšovat tělesnou teplotu, pocení a způsobovat dehydrataci. Pij dostatek vody, ale nepřeháněj to. Nepij víc, než 0,5 litru za hodinu, aby ses vyhnul tzv. otravě vodou, která může být až smrtelná. Celá řada látek také snižuje chuť k jídlu, hlídej si proto příjem potravy, abys měl dostatek energie.

4. Vhodný set & setting.

Možná už jsi to někdy slyšel, ale je dobré si to občas připomenout. „Set“ je tvoje aktuální duševní nastavení. Myšlenky, nálada, očekávání, životní situace apod. „Setting“ je prostředí, ve kterém se nacházíš, lidé, kteří jsou kolem tebe, atmosféra a pocit bezpečí. Správné nastavení setu a settingu minimalizuje riziko bad tripu a především setting pak pomáhá zajistit bezpečí v případě, že věci nejdou podle plánu.

5. Měj (alespoň) jednoho střízlivého kámoše.

Střízlivý kámoš je součástí každého správného settingu. Krizové situace se totiž nejlépe vyhodnocují a řeší s čistou hlavou. Je proto důležité, aby byl ve tvém okolí alespoň jeden člověk, který je v případě potřeby schopen skutečně pomoci.

6. Neužívej více látek dohromady.

Každá návyková látka má svá rizika. Při kombinaci dvou nebo více látek pak riziko exponenciálně roste, interakce jsou málo prozkoumané a často nepředvídatelné. Nezapomínej také na to, že ačkoli už se cítíš střízlivý, látka ještě stále může být v tvém těle a potenciálně interagovat s látkou, kterou se rozhodneš užít.

Co dělat, když tobě nebo někomu není dobře?

Pokud se ty nebo někdo v tvém okolí během intoxikace přestanete cítit dobře, neváhej vyhledat pomoc. Rozklíčovat, co se přesně děje, může být obtížné, a není na co čekat. Vyhledej zdravotníka, zavolej záchrannou službu, a především pravdivě popiš co, kolik a kdy jste užívali.

Další zdroje

Jak zvládnout náročnou zkušenost?
https://czeps.org/bad-trip/
Factsheety o psychedelikách
https://czeps.org/factsheety/


*Upozorňujeme, že článek je napsán v mužském rodě z důvodu stylistické volby a nikoli s úmyslem diskriminovat nebo vylučovat jakoukoli pohlavní identitu. Cílem je zajistit jasný a soudržný styl psaní, respektující všechny čtenáře bez ohledu na jejich pohlaví.

SHIFTO poradna
Závislosti

Tereza Jandová

Tereza Jandová