Lucie Holubičková

Lucie Holubičková

7 let praxe

Frekventant terapeutického výcviku

Od 1000 Kč / sezení


Pro klienty:
13+ let
Typy terapie:
Individuální
Rodinná a párová
Témata terapie:
Nejsem si jistý, co mě trápí
Vztahy a blízcí
Závislosti
Seberozvoj
Necítím se dobře
LGBTQ+
Domácí násilí a zneužívání

Občas se v životě ztratíme a nevíme jak dál, jsme zmatení z toho, co se s námi děje a co cítíme. Proto jako adiktolog a psychodynamicky orientovaný terapeut pomáhám klientům najít jejich vlastní cestu, identifikovat, proč aktuálně bojují se svými démony a hledat možnosti a způsoby, jak se cítit lépe. Můj přístup je založený na vytváření bezpečného a důvěrného prostoru tak, aby se v něm dařilo vzájemné autenticitě, vztahovosti, přijetí a otevřenosti.
"Nebuď na to sám"

Magistr (Mgr.), Adiktologie, Univerzita Karlova
Bakalář (Bc.), Sociální práce, Univerzita Karlova
Frekventantka psychoterapeutického výcviku

 • Komplexní výcvik v léčbě a prevenci traumatu
 • Práce s traumatem
 • Vývoj vztahů v rodině
 • Práce s časovou osou
 • Hranice práce s klientem
 • motivační rozhovory
  -základní krizová intervence
 • Rizikové děti a rizikový rodiče
 • Sebepoškozování u dětí
 • Attechment u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči

Potvrď marketingové soubory cookies a povol tento obsah.

Nastavení cookies

Rezervace, změna nebo zrušení termínu na pár kliknutí.
Videohovor v prohlížeči na jakémkoliv zařízení bez downloadů nebo instalace.
Shifto je tvoje důvěrné místo pro online terapii.